ِِِِD-Wave systems

اطلاعیه ثبت‌نام در کلاس برنامه نویسی کوانتومی سیستم های شرکت D-Wave

هدف: یادگیری برنامه نویسی کوانتومی روی کامپیوتر کوانتومی شرکت D-Wave. در طی این کلاس، موارد زیر بررسی می شوند: محیط سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر کوانتومی شرکت D-Wave روش های برنامه نویسی روی کامپیوتر کوانتومی شرکت D-Wave اجرای مسائل و استفاده از ابزارها به صورت عملی روی یک کامپیوتر کوانتومی شرکت D-Wav محل برگزاری:…