گروه فناوری کوانتومی

ثبت نام در طرح جمع آوری اطلاعات

گروه فناوری کوانتومی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی خود در راستای پیشبرد اهداف، ایجاد نقشه راه، راه اندازی پروژه های عملی در کشور در حوزه اطلاعات و محاسبات کوانتومی، از متخصصین این حوزه در داخل و خارج کشور دعوت به عمل می آورد تا با تکمیل فرم های زیر، در تحقق نقشه راه جامع کشور…